Odkaz www.spzcr.cz/

Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky - naše zastřešující organizace

1351

Odkaz www.ueapme.com

European Association Of Craft, Small And Medium-Sized Enterprises (UEAPME) Evropská Asociace malého a středního podnikání
1075

Odkaz www.vlada.cz

Vláda České republiky.

1123

Odkaz www.snemovna.cz/

Parlament České republiky (Poslanecká sněmovna)
1046

Odkaz www.senat.cz

Parlament České republiky (Senát)
1024

Odkaz www.statnisprava.cz

Státní správa
1036

Odkaz www.mfcr.cz

Ministerstvo vnitra České republiky, kde najdeme podnikatelsky důležité:

Sbírka zákonů

Sbírka mezinárodních smluv

Datové schránky a správní řízení

Návrhy právních předpisů

Správní řád

Věstníky pro kraje a obce

Věstník Ministerstva vnitra

Střet zájmů

1019

Odkaz www.mpo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
1005

Odkaz ec.europa.eu/taxation_customs/vies/cs/vieshome.htm

Ověřování DIČ v rámci Evropské unie
1121

Odkaz www.czso.cz

Český statistický úřad
1168

Odkaz wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Administrativní registr ekonomických subjektů
1177

Odkaz www.businessinfo.cz

Oficiální portál pro podnikání a export
1148

Odkaz www.cs.mfcr.cz

Celní správa České republiky.

1162

Odkaz www.centralniadresa.cz

Informační systém o dražbách a ostatních nabídkách
1170

Odkaz www.czechinvest.cz

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
949

Odkaz www.czechtrade.cz

Česká agentura na podporu obchodu
977

Odkaz ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=CS

Vyhledání v systému Taric.

1161

Odkaz www.cuzk.cz

Český úřad zeměměřičský a katastrální.

958

Odkaz www.ceskaposta.cz

Česká pošta, s. p.
1022

Odkaz www.estat.cz

eStát - Efektivní stát
1103

Naše partnerská sdružení

Sdružení podnikateů a živnostníků České Republiky Spolek břevnovských živnostníků Asociace autoškol ČR Profesní komora STK

Komora zubních techniků České Republiky Společenství autodopravců Čersch a Moravy Českomoravské sdružení trafikantů