O nás

Naše sdružení vzniklo v srpnu 1997, poté co během roku 1996 zaniklo Sdružení podnikatelů hl. m. Prahy, s novým názvem Sdružení pražských podnikatelů. Snahou je umožnit svým členům nejenom setkávání, ale i vzájemně si pomáhat, radit, dělat obchody. Pražští podnikatelé“ se sešli proto, aby svůj čas nemarnili a aby zájem o členství vycházel z potřeb jich samotných. Cílem je mimo jiné získat v tomto neformálním prostředí potřebné kontakty a informace, které budou ku prospěchu jim samotným. Bez potřeby se složitě vázat do jakýchsi oficiálních struktur s přesnou formální konstrukcí. Jediným daným kritériem pro vstup do sdružení by mělo být, mimo členský příspěvek, „pouhé“ plnění etického kodexu, který by zakotvoval obecné principy slušnosti, na které se zejména v podnikatelském prostředí často zapomíná.

 

Samozřejmě, že toto sdružení nevzniklo na zelené louce a sami podnikatelé jsou vybaveni nejenom bohatými, pozitivními zkušenostmi z podnikatelské činnosti, ale i těmi negativními. Poučeni ze svých vlastních neúspěchů, kdy se často stali oběťmi jiných „podnikatelů-podnikavců“, kteří opojeni svým vlastním úspěchem, bez morálních zábran, chápou podnikání jako snahu přelstít někoho, popř. ho i přímo okrást. Bohužel s vědomím, že rameno spravedlnosti je krátké a sama spravedlnost je často slepá.

Od roku 2007 nese sdružení nový název, Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků. Chceme tím zdůraznit, že živnostníci jsou důležitým, leč „utlačovaným“ segmentem, který vytváří významný finanční zdroj a zaměstnává početnou skupinu odvážlivců, kteří se rozhodli starat se sami o sebe. Pořádáme semináře a věnujeme se též i aktivitám společenským – účastníme se některých výstav v Praze, pořádáme i sportovní turnaj v bowlingu. Scházíme se každé první úterý v měsíci.

Jsme členskou organizací Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, které je jako zaměstnavatelský svaz připomínkovým místem legislativy a máme tudíž možnost dávat připomínky i návrhy vedoucí ke změnám. Někteří naši členové jsou v pracovních týmech za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) a též v orgánech Rady hospodářské a sociální dohody (Tripartita). 

Naše další aktivity

  • Určitou měrou se podílíme na připomínkování legislativních návrhů.

  • Vzájemná spolupráce členů SPPŽ v oblasti obchodu a služeb.

  • Pomíháme ke vzniku dalších krajských podnikatelských sdružení v rámci ČR.

 

Sekretariát

Marie Cibulkové 19
140 00 Praha 4
Telefon: +420 733 669 180
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 677 74 580

Naše setkání se konají každé první úterý v měsíci (mimo prázdnin).

Rádi se setkáme i Vámi.

Naše partnerská sdružení

Sdružení podnikateů a živnostníků České Republiky Spolek břevnovských živnostníků Asociace autoškol ČR Profesní komora STK

Komora zubních techniků České Republiky Společenství autodopravců Čersch a Moravy Českomoravské sdružení trafikantů