Datové schránky a elektronický podpis pro OSVČ – povinně!!!

V zákoně o datových schránkách je uvedena povinnost je mít zřízeny a používat je spolu s elektronickým podpisem pouze pro právnické osoby a nikoliv pro živnostníky. Jak tuto povinnost plíživě vnutit i všem živnostníkům nám prakticky předvedli naši zákonodárci.

Povedlo se jim to prostřednictvím novely zákona o provádění sociálního zabezpečení. Zjednodušeně řečeno, aby živnostník mohl jednou ročně poslat vyplněný formulář České správě sociálního zabezpečení musí si zřídit datovou schránku nebo elektronický podpis.

Podrobný a erudovaný rozbor stávající situace najdete v následujícím článku:

http://www.mesec.cz/clanky/osvc-povinne-datove-schranky-nebo-elektronicky-podpis/

Je tedy jasné, že blaho drobných podnikatelů opravdu leží na srdci všech stávajících poslanců bez ohledu na jejich politickou příslušnost k levici či pravici. Nebo že by neměli vůbec představu o čem ve skutečnosti hlasují?

 

Petr Baubín

Naše partnerská sdružení

Sdružení podnikateů a živnostníků České Republiky Spolek břevnovských živnostníků Asociace autoškol ČR Profesní komora STK

Komora zubních techniků České Republiky Společenství autodopravců Čersch a Moravy Českomoravské sdružení trafikantů