Upozornění pro majitele koncesí - silniční motorová doprava provozovaná velkými vozidly

 

Podnikatelé provozující koncesovanou živnost v oboru - Silniční motorová doprava, kteří hodlají i nadále provozovat dopravu s velkými vozidly jsou do 1.6.2013 povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání.

 

Nařízení se týká následujících oblastí:

  • vnitrostátní příležitostná osobní

  • mezinárodní příležitostná osobní

  • vnitrostátní veřejná linková

  • vnitrostátní zvláštní linková

  • mezinárodní linková

  • mezinárodní kyvadlová

  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

  • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“

Žádost je nutno podat na změnu rozsahu předmětu podnikání na silniční motorová doprava:

  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“

Dále jsou povinni doložit následující doklady - odbornost, usazení, ustanovení odpovědného zástupce, finanční způsobilost. Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění účinném od 1.6.2012 a zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění

Tuto povinnost má podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly i v případech, kdy má přerušeno provozování živnosti tzn. musí předložit veškeré potřebné doklady (stejně jako ostatní podnikatelé žádající o výměnu koncese) a prokázat splnění veškerých podmínek – usazení, dobré pověsti, odborné způsobilosti i finanční způsobilosti, jak požaduje přechodné ustanovení z.č..119/2012 Sb., čl. V, bod 4 a 5.

Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb.,v platném znění.

Nebude-li výše uvedená žádost podána do 1.6.2013 změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti zákona č. 119/2012/ Sb., v rozsahu předmětu podnikání a omezí rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ .

 

Jiří Víšek

 

Naše partnerská sdružení

Sdružení podnikateů a živnostníků České Republiky Spolek břevnovských živnostníků Asociace autoškol ČR Profesní komora STK

Komora zubních techniků České Republiky Společenství autodopravců Čersch a Moravy Českomoravské sdružení trafikantů