Občanské sdružení spotřebitelů TEST pro podnikatele

V současné době pro podnikatele provádí sdružení dTest následující aktivity:

1)  Vzdělávání

Jsme si dobře vědomi, že legislativa v oblasti podnikání a ochrany spotřebitele je dosti komplexní a rozsáhlá. Drobný podnikatel nebo řemeslník se v administrativní záplavě ztrácí a často tak může dojít k nešťastným nebo nechtěným chybám. Naše sdružení je nějakou dobu nápomocno se školením personálu reklamačních oddělení větších společností, rádi bychom se ale zaměřili i na problémy drobných podnikatelů a v oblasti ochrany spotřebitele jim pomohli. Naše školení mají dvě formy:

a) Webináře

Krátký online kurz (30-50 minut), do kterého jsou interaktivně zapojováni jeho účastníci. Výhodou je snadné připojení se k ke kurzu odkudkoliv (stačí mít jen vhodné připojení k internetu.

V současné době naše webináře reflektují problémy spotřebitelů z poradenské linky, ale rádibychom je zaměřili na problémy, které zajímají přímo podnikatele v praxi.

Zatím proběhla například následující témata: Nákupy v e-shopu;. Reklamace; Nekalé obchodní praktiky; Reklamace vs. rozpor s kupní smlouvou;, Jak přežít Vánoce bez pokuty a  Kamenný obchod vs. e-shop

Naplánovány jsou ještě témata: Jak správně vyřídit reklamaci (14.2.) a Jak se vyhnout nekalým obchodním praktikám (13.3.)

Další témata bychom rádi zařadili s ohledem na potřeby a zpětnou vazbu podnikatelů, tedy další témata chceme připravovat s partnerskými organizacemi.

Webináře jsou zdarma

b) Semináře

Pro potřeby podnikatelů pravidelně organizujeme celodenní kurzy z práva ochrany spotřebitele (vice informací zde).

Kurzy jsou zpoplatněné

c) Online kurzy – na našem webu jsou zdarma ke shlédnutí (více na http://www.dtest.cz/clanek-826/kurzy/

d)  Infomaily – pro partnery připravujeme sérii informačních mailů z oblasti práva ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na novou právní úpravu

e) Aktuality – partnerům připravujeme zasílat důležité aktuality ve změnách legislativy v oblasti podnikání a ochrany spotřebitele

2)  Poradenství

Sdružení provozuje spotřebitelskou poradenskou linku na číslech 299 149 009 a 900 08 08 08 a elektronickou poradnu na stránce http://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna. Ta neslouží pouze spotřebitelům, ale i podnikatelům pro ujasnění jejich práv ve vztahu k zákazníkovi. Byly bychom rádi, pokud by se linka dostala do širšího povědomí podnikatelů, poradna jim bude sloužit zdarma.

 

3)  Certifikace obchodních podmínek SAOP a dOP

Certifikace je určena převážně pro obchodníky, zejména pro ty internetové. Jejím cílem je zaručit soulad obchodních podmínek se zákonem a prospotřebitelský přístup podnikatele.

Program SAOP je původním projektem SOS Sdružení obrany spotřebitelů ve kterém pokračuje naše sdružení. Progra bude transformován a představen během letošního února.

Partnerským organizacím bychom certifikaci rádi nabídli za zvýhodněných podmínek

4)  Nebezpečné výrobky www.nebezpecnevyrobky.cz

Aplikace na našem webu umožňuje obchodníkům zdarma se registrovat a dostávat pravidelné informace o nebezpečných výrobcích. Obchodníci se tak mohou vyvarovat tomu, že nebezpečný výrobek je v jejich nabídce, aniž by to věděli. Služba je zdarma.

5)  Značka kvality (www.dtest.cz/znacka-kvality)

Produkt je určen spíše pro obchodníky, umožňuje informovat a výrobcích s ohledem na výsledky v našich testech.

 

Miloš Borovička

Časopis dTesto

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice

www.dtest.cz

Naše partnerská sdružení

Sdružení podnikateů a živnostníků České Republiky Spolek břevnovských živnostníků Asociace autoškol ČR Profesní komora STK

Komora zubních techniků České Republiky Společenství autodopravců Čersch a Moravy Českomoravské sdružení trafikantů