Chystaná past na nepoctivé, ale i poctivé čerpadláře PHM

Stát se rozhodl skoncovat s nepoctivými provozovateli čerpacích stanic – to je dobře.

Jak to chce udělat?

1.  Stanovuje se, že distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze

a) od osoby registrované jako distributor pohonných hmot, nebo

b) na čerpací stanici zapsané v evidenci čerpacích stanic.“

2. Nově jsou stanoveny podmínky distribuce pohonných hmot, včetně definice spolehlivosti a prokazování bezúhonnosti a musí získat registraci u Celního úřadu.

3. Odpovědný zástupce distributora, nemůže již vykonávat zástupce pro jiného distributora.

4. Nově se stanovuje kauce, a to složením 20 mil. Kč na zvláštní účet celního úřadu, nebo bankovní zárukou, kterou Celní úřad přijal. V případě odebrání registrace Celním úřadem bude složená kauce distributorovi vrácena.

5. Stávající distributoři PHM ,mají jeden měsíc po nabytí účinnosti novely zákona povinnost podat přihlášku k registraci a následně složit uvedenou kauci.

 

Stát ale vytváří problematické podmínky pro malé distributory – to je špatně.

Proč?

1. Protože nastavil stejnou výši kauce jak pro malého provozovatele, tak i pro velké provozovatele.

2. Stát opět předvádí, že umí a chce a pořád bude komplikovat podnikaní těm podnikatelům a živnostníkům.

3. Hurá, stát má opět navrch.    

 

30.12.2012

Jiří Víšek

Naše partnerská sdružení

Sdružení podnikateů a živnostníků České Republiky Spolek břevnovských živnostníků Asociace autoškol ČR Profesní komora STK

Komora zubních techniků České Republiky Společenství autodopravců Čersch a Moravy Českomoravské sdružení trafikantů